Management

Länken mellan ledning och verksamhet blir allt viktigare i en digital värld. Med erfarenhet och expertis hittar vi er nästa chefskandidat.

Chefsrekryteringen är den viktigaste och svåraste utmaningen för ett företags utveckling.

Att hitta rätt nyckelpersoner kräver väldigt mycket tid och energi. Det räcker inte bara att matcha kompetens utan även framtidsutsikt och tankesätt måste stämma överens för att skapa en gemensam vision. Dessutom har de flesta kandidaterna på denna nivå redan jobb hos en annan arbetsgivare. Vårt arbetssätt kring executive search kombinerat med vårt nätverk ger er de absolut bästa förutsättningarna att hitta rätt person.

Agigo - Rekrytering inom finans och ekonomi

Att hitta rätt nyckelpersoner kräver väldigt mycket tid och energi, vi har rätt nätverk för att hjälpa er med följande roller:

- Head of Business Control
- Head of Financial Control
- Head of Group Control
- Accounting Manager
- Finance Manager
- CFO
- Director of Finance

Agigo shape logo finans rekrytering ekonomi konsult controlling management

Kontakta oss och låt oss berätta mer om hur vi jobbar inom detta specialistområde.