Interim

Kvalitetssäkrade kandidater inom 48 timmar.

När passar interimslösning?

Interimslösningar har blivit allt vanligare och något som uppskattas av både uppdragsgivare och konsult. Oavsett om det är ett strategiskt beslut, på grund av oförutsedda personalförändringar, arbetstoppar eller behov av ny kompetens finns vi som en trygg partner.
Då vår metodik är att proaktivt träffa kandidater har vi möjlighet att snabbt leverera utan att tumma på kvaliteten.

Interimsprocess

Agigo rekryterings process | söka jobb process intervju

1. Kandidatnätverk

Vi har ett omfattande nätverk av kandidater som vi proaktivt intervjuar för att snabbt kunna möta ert behov.
Agigo rekryterings process | söka jobb process hitta nytt jobb

2. Informations samtal

Vi går igenom er kravprofil för att säkerställa rätt kompetens, erfarenhet och personlighet för konsulten.
Agigo rekryterings process | söka jobb process samtal

3. Search

Med hjälp av vår proaktiva kompetenskartläggning kan vi omgående få fram rätt kandidater. Därefter kontaktar vi relevanta kandidater för att säkerställa intresse för uppdraget.
Agigo rekryterings process | söka jobb process intervju

4. Presentation & intervju

Inom 48 timmar presenterar vi kvalitetssäkrade kandidater. Utifrån ert val ombesörjer vi att boka in kandidaterna på intervju hos er, fysiskt eller digitalt.
Agigo rekryterings process | söka jobb process hitta nytt jobb

5. Referenstagning & avtalssignering

Inför att en av våra konsulter påbörjar ett uppdrag säkerställer vi kompetensen med hjälp av kvalitativa intervjuer och referenstagning.

Vanliga situationer där många av våra kunder väljer att ta in en konsult:

- Föräldraledighet
- Arbetstoppar
- Implementering av nya system eller regelverk
- Förberedelse inför börsnotering, avyttring eller förvärv
- Överlappning av rekrytering med omgående behov
- Omorganisation
- In- och outsourcing av funktion

Vi erbjuder konsulter inom

Hur funkar det?

Oavsett om kandidaten är underkonsult till eller anställd av oss är det av största vikt för oss att våra konsulter mår bra. Vi säkerställer det med en tät dialog och konkurrenskraftiga erbjudanden. Vi tar ansvar för våra konsulter, vilket skapar en trygghet för samtliga parter.

Omgående behov som kan bli långsiktigt? Hyrrekrytering.

Vi är angelägna om att göra våra kunder och kandidater nöjda i varje process. Många företag vi jobbar med upplever en såpass positiv konsultperiod att de vill rekrytera kandidaten. Känner kandidaten att den trivs vill ser vi givetvis till att det blir en långsiktig lösning för båda parter.

Agigo shape logo finans rekrytering ekonomi konsult controlling management

Välj Agigo när du har ett omgående behov som måste bli rätt.